Steengoed magazine

Steengoed is het vakblad voor de particuliere belegger en wordt 2x per jaar verspreid in controlled circulation onder de 5.500 leden en gelieerde partijen van vereniging Vastgoed Belang.

Aantal uitgaven: 2 x per jaar & 1 x per jaar het handboek
Formaat: 210 x 297 mm
Oplage: 5.500 exemplaren

Vastgoed Belang is de vereniging voor particuliere vastgoedbeleggers en strijdt sinds 1894 voor een eerlijk speelveld, waarin particuliere verhuurders van vastgoed kunnen gedijen. Het doel is het behoud en de verbetering van het rendement van het particuliere vastgoed (woningen, kantoren, winkels en overige bedrijfsruimte).

Vastgoed Belang is een vereniging met zo’n vijfduizend leden. Ze behartigt de belangen van particuliere vastgoedbeleggers door hen te adviseren over juridische- en bouwkundige zaken.

Daarnaast biedt Vastgoed Belang haar leden informatie over alle stappen van het beleggingsproces. Dat doet de vereniging onder meer met het Handboek voor de verhuur en exploitatie van vastgoed, dat jaarlijks uitgegeven wordt, het vakblad Steengoed magazine welke twee keer per jaar  verschijnt, het geven van cursussen en verschillende thema- en regiobijeenkomsten.


Categorie:
Oplage:
Bladspiegel:
Zetspiegel:
Drukprocede:
Papier omslag:
Papier binnenwerk:
Raster:
Afwerking rug:
TOP