Personenvervoer magazine

Magazine Personenvervoer is al meer dan 31 jaar hét vakmagazine voor het vervoer van personen. Iedereen in Nederland en België die betrokken is bij het openbaar vervoer, de taxisector en het besloten busvervoer leest elke twee maanden de meest actuele achtergronden uit zijn sector.

Alle recente ontwikkelingen in de OV-, taxi- en toersector komen op de website pvmagazine.nl aan bod. Onafhankelijk, objectief, niet gekleurd en geschreven door specialisten die al jaren thuis zijn in het personenvervoer.

Aantal uitgaven: Personenvervoer verschijnt 6 x per jaar als digitaal magazine. Aanmelden kan via de website van PV magazine

  • Formaat: 210 x 297 mm
  • Verspreiding: Mailing aan de mensen uit het vak, gemeentelijke- en regionale  instanties op het gebied van verkeer en vervoer.

Het blad wordt vooral verspreid onder beslissers: management en medewerkers op diverse niveau’s in de OV-, taxi- en besloten busvervoersector, zzp’ers, gemeentelijke en regionale overheden, de carrosseriebranche, toeleveranciers en adviesbureau’s en consultants in de drie sectoren.


Categorie:
Oplage:
Bladspiegel:
Zetspiegel:
Drukprocede:
Raster:
TOP